Terug naar overzicht

Nummer 12 - Ellen van Meijl


De Tien (+2) van Janine, op het juiste spoor naar de verkiezingen

Hallo allen,

Het verkiezingsjaar is begonnen en ik wil dan ook iedereen een heel goed jaar wensen. Het verkiezingsjaar betekent ook dat ik, net als 4 jaar geleden, onze mensen op de lijst aan je ga voorstellen en ik tel daarbij af van nummer 12 naar mijzelf.

Op onze website www.samenvoorasten.nl staat inmiddels ons programma ‘Samen voor Asten, omdat we samen Asten zijn’. Dit is verdeeld in 6 pijlers met per pijler een aantal thema’s en per thema een aantal actiepunten. De pijlers zijn: Samen (be)sturen/ Samen buiten/ Samen wonen/ Samen leven, Samen zorgen en Samen werken.

Bij elke pijler staat een opsomming wat we de afgelopen 4 jaar wel/deels of niet bereikt hebben, zodat je kan zien wat we gedaan hebben en of we waarmaken wat we zeggen (disclaimer: ja, dat doen we voor het grootste deel). Je kan namelijk wel in een verkiezingsperiode roepen wat je allemaal anders wil, wat niet goed is en dat je gaat luisteren naar de inwoners, maar als je daar vervolgens in de jaren erna niet naar handelt ben je niet echt betrouwbaar naar je kiezers. Dus, wij hebben gewoon opgeschreven waar we al jaren voor staan en zo concreet mogelijk acties beschreven.

Per pijler zijn er twee penvoerders aangesteld, vaak een oudgediende van de partij met een nieuw partijlid. Deze 12 enthousiaste mensen zie je in onze advertorials in het Peelbelang en ik ga ze ook hier in mijn blog elke woensdag en vrijdag aan je voorstellen, of eigenlijk stellen ze zichzelf voor. Hieronder onze nummer 12, Ellen van Meijl. Ellen is penvoerder op de pijler Samen werken.

Wie ik ben in een notedop:

Ik ben Ellen van Meijl, 44 jaar jong en woonachtig in Asten met Harrie Verberne en onze 3 kinderen Has, Janne en Dries, maar geboren en getogen in het mooie Heuze waar ons mam en 2 zussen nog wonen.

Ik heb na de MAVO de opleiding werktuigbouwkundige op de MTS afgerond en heb met heel veel plezier jaren op de vrachtwagen gezeten. Toen dat, door omstandigheden, niet meer ging ben ik bij Gebr. Hoefnagels transport begonnen, waar ik nu al 18 jaar werk (administratie, driver-coach en personeelszaken).

Zelf sport ik graag, maar ik sta ook graag naast het veld om naar de wedstrijden van onze kinderen te kijken bij HCAS of NWC. Al sinds ons Dries voetbalt, ben ik daar trainer/coach.

Ik hou van gezelligheid en je kan mij dan ook bij de meeste Astense en Heusdense evenementen wel tegenkomen.

Waarom kies ik voor Samen voor Asten? Omdat dit een partij is die vanuit eigen kracht te werk gaat, niet wijzen naar een ander, maar samen op zoek naar een oplossing. Samen weten we meer en samen kunnen we meer. Zijn we het altijd eens met elkaar… ik hoop het niet… maar ik hoop wel dat we dan samen naar oplossing gaan kijken waar iedereen wat mee kan.

Ellen van Meijl, nummer 12 op lijst 3 Samen voor Asten

Nummer 12 - Ellen van Meijl

Volg Samen voor Asten

Volg Samen voor Asten op sociaal Media waar we regelmatig berichten over nieuws uit Asten en de lokale politiek. Maar ook onderwerpen als Asten vroeger en evenementen die er in Asten plaatsvinden proberen hier we onder de aandacht te brengen.