Terug naar overzicht

D66-HartvoorAsten en Leefbaar Asten gaan verder als Samen voor Asten

Een sterke fractie met een lange traditie in de lokale politiek, grote ervaring op vele beleidsterreinen en kennis van zaken over wat er speelt in onze dorpen Asten, Heusden en Ommel. Een nieuwe partij voor alle inwoners, jong en oud, van hier of van elders, actief of afwachtend, burger of ondernemer. Een lokale partij, dus vrij van landelijke partijstandpunten, maar wel degelijk gevoed door de dynamiek van de landelijke politiek.

Samen voor Asten

Samen voor Asten komt op voor iedereen in de samenleving, waarbij de verschillende belangen worden afgewogen om tot een democratisch besluit te komen. Samen voor Asten zoekt actief naar samenwerking met inwoners, ondernemers en starters vanuit de overtuiging dat samenwerken altijd meer oplevert. Respect voor de andere mening, maar staan voor de eigen uitgangspunten is de basis waarop Samen voor Asten deelneemt aan de Astense politiek.

Samen voor Asten ziet kansen in de transitie naar de toekomst, waarbij grote veranderingen stapsgewijs en met respect voor bestaande belangen doorgevoerd gaan worden.


Volg Samen voor Asten

Volg Samen voor Asten op sociaal Media waar we regelmatig berichten over nieuws uit Asten en de lokale politiek. Maar ook onderwerpen als Asten vroeger en evenementen die er in Asten plaatsvinden proberen hier we onder de aandacht te brengen.