ANBI

Samen voor Asten heeft m.i.v. 1 januari 2022 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ten behoeve van deze status publiceren we hierbij de volgende voorgeschreven gegevens:

Gegevens
RISN-nummer: 8061.89.824
KvK-nummer: 40237600
Rekeningnummer: NL54 RABO 0103 6262 20
Secretariaat: Voordeldonk 77 5721 HL Asten

Doelstelling
Samen voor Asten is een lokale politieke partij in Asten en stelt zich tot doel mee te doen aan lokale verkiezingen. De activiteiten van de vereniging bestaan uit het organiseren en houden van de algemene ledenvergaderingen en activiteiten m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen. 

Financiële verantwoording
Het bestuur legt jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Samen voor Asten heeft geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. De vereniging ontvangt inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en uit giften.

Een financieel overzicht van 2020, 2021 en 2022 vindt u hier.