Terug naar overzicht

Medicijnen nemen Asten niet meer de maat!

Het ministerie van BZK heeft de Raad voor het Openbare Bestuur (ROB) onlangs gevraagd advies te geven over het voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. In de conceptrapportage staat bijzonder goed nieuws voor Asten, namelijk dat de verdeelsleutel Medicijngebruik niet meer zal worden toegepast. Hiervoor in de plaats zal gebruik van specialistische GGZ als maat voor gezondheid worden gebruikt.

Een pluim voor voormalig wethouder Jac Huijsmans, die hiervoor jaren geleden al op de barricaden is geklommen en het pad effende voor zijn opvolger om hiermee verder te gaan. Ook dank aan onze huisartsen en apotheker die ook jarenlang aandacht vroegen om deze onrechtvaardige verdeling uit de verdeling gemeentegelden te krijgen. Tevens is dit een goed voorbeeld van overkoepelende politieke samenwerking, waarin de wethouder van een lokale partij Leefbaar Asten (nu Samen voor Asten) samen met lokale leden en TK leden van CDA, D66-HartvoorAsten en met ruggespraak met de landelijke fractie van CDA en CU samen hetzelfde doel nastreefden en hebben bereikt.


Volg Samen voor Asten

Volg Samen voor Asten op sociaal Media waar we regelmatig berichten over nieuws uit Asten en de lokale politiek. Maar ook onderwerpen als Asten vroeger en evenementen die er in Asten plaatsvinden proberen hier we onder de aandacht te brengen.