Terug naar overzicht

Samen voor Asten wil wildcrossen (en ongewenst verkeer) in bossen tegengaan.

Het valt onze fractie op dat er geregeld wildcrossers in de bossen rondom Asten te vinden zijn. Dit levert behalve (geluids)overlast ook gevaar op omdat onverwacht verkeer het bospad kan kruisen.

In een gesprek dat raadslid Tiny van den Eijnden van Samen voor Asten hierover had met de wijkagent gaf deze aan dat handhaving op wildcrossen lastig is. Dat komt mede ook omdat sommige bospaden in de Astense bossen van oudsher de bestemming verkeer hebben. Op de andere bospaden in Asten geldt de Algemene Plaatselijke Verordening en is gemotoriseerd verkeer niet toegestaan m.u.v. bestemmingsverkeer. Juist dit verschil in bestemming bemoeilijkt handhaving en het is niet duidelijk welk pad openbaar is voor verkeer en welk pad niet.

Reden voor Tiny van den Eijnden om hierover contact op te nemen met de verantwoordelijk ambtenaar binnen de gemeente en hierover in gesprek te gaan. Naar aanleiding van de vragen van Tiny is de conclusie dat het herbestemmen van bospaden met bestemming verkeer een goede optie is om de overlast door wildcrossen en ander ongewenst verkeer aan te pakken.

Dit heeft Tiny afgelopen dinsdag de commissievergadering Ruimte ingebracht. Wethouder Bankers deed de toezegging om hier op korte termijn naar te kijken en of dit kan worden geagendeerd voor de komende raadsvergadering. In eerste instantie wordt er gekeken naar 2 bospaden in de Oostappense bossen met bestemming verkeer. Als deze zijn aangepast, is in de hele Oostappense bossen gemotoriseerd verkeer niet meer toegestaan m.u.v. bestemmingsverkeer.

Samen voor Asten wil onderzoeken of er nog meer bospaden zijn in Asten die kunnen worden her bestemd. Meldingen van inwoners zijn welkom.


Volg Samen voor Asten

Volg Samen voor Asten op sociaal Media waar we regelmatig berichten over nieuws uit Asten en de lokale politiek. Maar ook onderwerpen als Asten vroeger en evenementen die er in Asten plaatsvinden proberen hier we onder de aandacht te brengen.