Voorwoord van onze fractievoorzitter Math Vankan

Beste lezer,

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen schrijven politieke partijen een verkiezingsprogramma. Op zich is dit raar, omdat datgene waar je voor staat niet alleen rond de verkiezingen actueel dient te zijn. Samen voor Asten kiest daarom voor een partijprogramma, waarin we opschrijven wat wij als partij belangrijk vinden. We nemen daarin ook de actualiteit mee.

In februari 2021 zijn de twee politieke partijen Leefbaar Asten en D66/Hart voor Asten opgegaan in één lokale partij Samen voor Asten. Overeenstemming over politieke onderwerpen, de manier van politiek bedrijven en de normen en waarden van beide partijen kwamen overeen en hebben geleid tot deze nieuwe samenwerking. Samen voor Asten is geen willekeurig gekozen naam, maar drukt uit waar wij voor staan: samenwerking op alle gebieden en iedereen mag meedoen. Wij zijn er van overtuigd dat op die manier het beste resultaat wordt bereikt. Ook over ons logo is nagedacht: de drie kernen van de gemeente Asten vind je hierin terug. De kleur groen van het logo representeert het groene karakter van onze partij en de waarde die wij hechten aan duurzaamheid. Denk aan een autovrije markt, het stimuleren van fietsgebruik en de groene energievoorziening.

Als raads- of burgercommissielid vertegenwoordig je de inwoners van de gemeente Asten. In onze ogen is dit geen vrijblijvende taak; het vereist inzet en betrokkenheid. Volksvertegenwoordiging betekent voor ons dat we benaderbaar en zichtbaar zijn in onze drie kernen. En uiteraard doen we dit niet alleen rond de gemeenteraadsverkiezingen, maar altijd en overal. Wij vinden het belangrijk om met inwoners in gesprek te gaan. Dit helpt ons niet alleen om een oordeel te vormen, maar ook om deze te toetsen. Standpunten zijn bij ons niet in beton gegoten: gelijk krijgen is niet het doel, goed bestuur vinden wij belangrijker. Wij staan open voor goede argumenten en zoeken de dialoog hierover dan ook altijd actief op.

Samen voor Asten staat midden in de samenleving en bedrijft politiek vanuit het hart, dus niet door symboolpolitiek of machtsspelletjes. Wij vinden het belangrijk om oplossingsgericht te zijn en richten ons op zelfstandigheid van de inwoners. De nadruk ligt voor ons op de autonomie (zelfstandigheid) van personen en dus niet op overnemen. We kijken niet alleen naar geld of naar korte-termijn-oplossingen, maar ook naar maatschappelijk rendement en meerwaarde voor nu en in de toekomst.

"Een stem op Samen voor Asten is een stem op stabiliteit, continuïteit, betrouwbaarheid en kennis en ervaring"

Ik wens je veel leesplezier.

Math Vankan, fractievoorzitter Samen voor Asten


Volg Samen voor Asten

Volg Samen voor Asten op sociaal Media waar we regelmatig berichten over nieuws uit Asten en de lokale politiek. Maar ook onderwerpen als Asten vroeger en evenementen die er in Asten plaatsvinden proberen hier we onder de aandacht te brengen.